Ramvillkor för lack- och skadeverkstäder

  • torsdag / 01 februari / 2018
  • 11:20-12:00

Beskrivning

Om Asgeir: Asgeir är huvudägare och marknadschef för Holgers-koncernen, som består av
Bolest AB i Sverige och Holgers AS i Norge. Från och med starten av sin yrkeskarriär som billackerare i början av 80-talet har han i mer än 30 år, genom Holgers AS, senare också Bolest AB, varit med och utvecklat lack- och skadebranschen genom produkt-, koncept- och produktionsutveckling.

 

Om seminariet: I Norge har man sedan mitten av 80-talet genomfört många projekt där man skapat vägledningar för branschen för att få lika ramvillkor samt underlätta för både verkstäder och leverantörer att uppfylla gällande myndighetskrav. Detta har skett genom samarbetsprojekt där många parter varit inblandade. Man har genomfört processer som lett till konkreta och tydliga vägledningar. Asgeir tar upp delar av de samarbeten som underlättat för lack- och skadesidan i Norge att arbeta efter myndigheternas krav.

Medverkande
Asgeir Elvstedt Bolest i Varberg - Holgersgruppen

Seminarierna är kostnadsfria och det krävs ingen föranmälan