Drivlinor – Vad händer inom de närmaste 520 veckorna?

  • onsdag / 31 januari / 2018
  • 14:00-14:40

Beskrivning

Om Peter: Peter är sen 2002 Vice President Instrumentation and Test systems Europe inom AVL. AVL är den globalt ledande leverantören av konsulttjänster och instrument/testsystem för drivlineutveckling i alla dess former. Samtliga OEM:er runt om i världen återfinns bland kunderna och bolaget befinner sig mitt i epicentrum av den omvälvning som nu sker i branschen. Längre tillbaka i historien spelade också Peter olika roller inom Saabs och senare även GMs motor och motorstyrningsverksamheter.

 

Om seminariet: Fordonsbranschen i sin helhet är just nu mitt uppe i den mest omvälvande förändringen branschen någonsin upplevt. De strategiska utmaningarna är enorma, frågeställningarna högst oklara och svaren ännu otydligare. Konsekvenserna av diesel-gate, elektrifiering, autonoma fordon och förändrade förhållningssätt till bland annat transporter ger upphov till möjligheter av aldrig skådat slag för de som satsar rätt och existentiella hot för de som hamnar fel. Med fokus på utmaningarna för framtida drivlinor berättar Peter om hur läget och vägen framåt ser ut från hans synvinkel just nu.

Medverkande
Peter Gillbrand AVL List GmbH

Seminarierna är kostnadsfria och det krävs ingen föranmälan