Ta höjd inför framtidens motorbransch!

Andreas Halvarsson

En turbulent framtid väntas för både fordonstillverkare och motorbransch. Bland annat spås antalet märkesbilhandlare att halveras fram tills 2025. Det visar årets upplaga av revisions- och rådgivningsföretaget KPMGs rapport Global Automotive Executive Survey, GAES.

På Autogloben, torsdag 1 februari 13.15-13.45, kommer Andreas Halvarsson, partner KPMG Sverige, att presentera och tillsammans med Tommy Letzén, vd MRF, och Göran Björklund, PR-konsult på Newsroom, diskutera delar av Global Automotive Executive Survey 2018.

– Motorbranschen, både bilhandel och eftermarknad, står inför stora utmaningar. Vi talar i stort om framtidens mobilitet och kravet på hållbara transportsystem samt vilka konsekvenser som det kommer att ha i vår bransch i form av ny teknik, nya affärsmodeller och nya kundbeteenden, säger MRF:s Tommy Letzén.

Det är 1000 ledande befattningshavare inom fordons- och teknikindustrin samt cirka 2500 konsumenter som siat om framtiden i den globala studien.

– Digitaliseringen innebär möjligheter men ställer också krav på andra affärsmodeller; hur man utvecklar och säljer bilar och hur man hanterar eftermarknaden säger Andreas Halvarsson, KPMG.

GAES 2018 spänner över fordonens- och automotiveindustrins utveckling, motorbranschen med bilhandel och verkstäder samt konsumenternas syn. Viktiga faktorer inte minst för bilhandlare och verkstäder.

– KPMG:s iakttagelser skiljer sig inte nämnvärt från tidigare rapporter om utvecklingen inom hela automotivesektorn som kommit under senare år. Utan de snarare bekräftar dem ännu en gång – teknikskiften, nya affärsmodeller, nya ägar- och brukarformer, digitalisering, krav på synergier och strategiska samarbeten, mobilitet och långsiktigt hållbara transportsystem samt en mättad europeisk bilmarknad, säger Göran Björklund, Newsroom, som kommer att leda samtalet under Autogloben.