Jerker Lundberg

Affärsutvecklingschef, Fiwe Systems & Consulting
torsdag
Digitala trender och möjligheter