Erik Jorpes

Affärsutvecklare e-handel, 3bits Consulting
onsdag
Den digitala verkstaden – kommunikation och bromsklossar