Omfattande marknadsföringskampanj

Inför Autogloben 2018 vässar vi marknadsföringen ytterligare. Allt för att bjuda in rätt besökare att göra affärer med just dig! Med hjälp av branschens ledande aktörer, samarbetspartners, egna register och databaser bjuder vi in såväl företagsledning som mekaniker.

Kampanjen är en mix av direkt marknadsföring, annonsering, PR- och TM-aktiviteter samt digitala kanaler. I år satsar vi dessutom ännu hårdare på att bjuda in rätt målgrupper och köpstarka besökare från exempelvis åkerier med egna verkstäder, verkstäder med underhåll och reparation av nyttofordon, fria verkstäder, större vagnsparker inom kommersiella fordon, bussbolag med egen verkstad, trailerverkstäder samt större lastbilsverkstäder och skadereparatörer från hela Stockholm- och Mälardalen.

Vi samarbetar med en rad tongivande branschorganisationer såsom FVU, DRF och MRF samt bransch-, fackpress som Motorbranschen, Däckdebatt, Motormagasinet, DMV, m fl. Marknadsföringskampanjen kompletteras ytterligare med hjälp av en väl genomtänkt social mediekampanj, riktade PR-, DR- och TM-aktiviteter samt kommunikation i andra relevanta marknadskanaler där vi når målgruppen. Ett direktutskick till en bred och högrelevant målgrupp med ”Best Deals” erbjuder besökarna konkreta anledningar till att besöka Autogloben 2018. Läs mer om hur du kan bli en del av kampanjen och nå ut med ditt erbjudande till de viktigaste inköparna i Stockholm och Mälardalen.