Nederman Nordic AB

  • Monter: D10

Beskrivning

Vi hjälper dig att skapa den moderna verkstaden.
Med stort urval av egna produkter konstruerade och tillverkade ”Made in Sweden” så hjälper vi Er med projektering, installation, driftsättning, utbildning och service genom vårt ”Nederman team”.
Slang och kabelupprullare ger en ergonomisk säker arbetsplats för både distribution av vätskor och luft samt avgasutsug.
Registreringssystemet Nederman Safe Record minimerar svinnet på vätskor och ger spårbarhet per arbetsorder vilket ger Er en bra kvalitetssäkring samt en ekonomisk besparing av vätskor.
Utsugssystem som med energieffektiv styrning tar hand om både städning, utsug av slipdamm, svetsrök och avgaser skapar förutsättningar för en bra arbetsplats.
Dessa produkter tillsammans ger Er en mycket god förutsättning till en attraktiv ren fräsch arbetsplats som är lättarbetad, god ergonomi, bra luftkvalité vilket möjliggör fler utförda service uppdrag. – Den moderna verkstaden!

Adressuppgifter
Nederman Nordic AB
Box 602
251 06 Helsingborg
SVERIGE
telefon
+46 42 188700

Varumärke

Representerat företag visas med en bock